Chris Thomson - Lego man photographing on Findhorn Beach, Scotland
Taken with the Lumia 820

Chris Thomson - Lego man photographing on Findhorn Beach, Scotland

Taken with the Lumia 820

Alex Oberberg - Mountain walking in North Wales
Taken with the Lumia 1020

Alex Oberberg - Mountain walking in North Wales

Taken with the Lumia 1020

Guilherme da Silva Manso - Brazil
Taken using the Nokia Lumia 920

Guilherme da Silva Manso - Brazil

Taken using the Nokia Lumia 920

Guilherme da Silva Manso - Brazil
Taken with the Nokia Lumia 920

Guilherme da Silva Manso - Brazil

Taken with the Nokia Lumia 920

Sergey - Brighton
Taken with the Nokia Lumia 925

Sergey - Brighton

Taken with the Nokia Lumia 925

Nathanael Blackhouse - Lima, Peru
Taken with the Lumia 925

Nathanael Blackhouse - Lima, Peru

Taken with the Lumia 925

Luiz Alberto Franco - Praia de Areia Preta, Brazil
Taken with the Nokia Lumia 920

Luiz Alberto Franco - Praia de Areia Preta, Brazil

Taken with the Nokia Lumia 920

Jason Stevenson
Taken with the Nokia Lumia 925

Jason Stevenson

Taken with the Nokia Lumia 925

Andrea - Sardinia
Taken with the Nokia N8

Andrea - Sardinia

Taken with the Nokia N8

Sylvester Apo - Gathering Nectar
Taken with the Nokia Lumia 920

Sylvester Apo - Gathering Nectar

Taken with the Nokia Lumia 920

Sergey - Brighton
Taken with the Nokia Lumia 925

Sergey - Brighton

Taken with the Nokia Lumia 925

Pawel Koniec - Poland
Taken with the Nokia Lumia 920

Pawel Koniec - Poland

Taken with the Nokia Lumia 920

Paul Mitchell - Worcestershire
Taken with the Nokia Lumia 1020

Paul Mitchell - Worcestershire

Taken with the Nokia Lumia 1020

Patrick Ward - Morcambe Bay
Taken with the Nokia 808 Pureview

Patrick Ward - Morcambe Bay

Taken with the Nokia 808 Pureview

Jason Stevenson - South Park Oxford
Taken with the Nokia Lumia 925

Jason Stevenson - South Park Oxford

Taken with the Nokia Lumia 925